HomeSocial

O masă caldă de 6 lei/zi, pentru aproape 5000 de vârstnici și oameni fără adăpost din Bistrița-Năsăud. Este ajutorul Guvernului pentru reducerea impactului epidemiei de Coronavirus

O masă caldă de 6 lei/zi, pentru aproape 5000 de vârstnici și oameni fără adăpost din Bistrița-Năsăud. Este ajutorul Guvernului pentru reducerea impactului epidemiei de Coronavirus

Instituția Prefectului Bistrița-Năsăud a anunțat marți, 13 octombrie, că va lua o serie de măsuri pentru reducerea impactului socio-economic pe care epidemia de coronavirus SARS-CoV-2 o poate avea în perioada imediat următoare, cu efect pe termen scurt, mediu şi lung asupra grupurilor vulnerabile.

Într-un comunicat de presă, instituția a precizat că aceasta este una din prioritățile Guvernului României, care a aprobat Schema națională de sprijin pentru persoanele vârstnice și pentru persoanele fără adăpost (SNSPVPA), prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde.

Valoarea nominală a unui tichet social pe suport electronic pentru masă caldă este de 180 de lei/lună, adică aproximativ 6 lei/zi.

Conform analizelor efectuate, una dintre cele mai afectate categorii de persoane vizează vârstnicii de 75 ani împliniţi, sau peste această vârstă, fără sprijin material, cu venituri la nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari (800 lei), pentru care sunt necesare, pe de o parte, servicii sociale de sprijin la domiciliu, iar, pe de altă parte, de sprijin constând mai ales în asigurarea de mese calde pentru a evita manifestarea riscului de sărăcie extremă în rândul populaţiei.

O altă categorie de persoane afectată în mod direct de epidemia de coronavirus SARS-CoV-2 este reprezentată de persoanele fără adăpost care se află în risc de sărăcie extremă şi care reprezintă o categorie socială extrem de vulnerabilă pentru răspândirea acestui coronavirus.

Conform datelor deținute la nivelul județului Bistrița-Năsăud există un număr de circa 4881 de potențiali beneficiari ai acestei scheme de sprijin.

Prin Ordonanța de Urgență nr. 115/2020 au fost stabilite măsurile necesare pentru implementarea acestei scheme de sprijin iar coordonator al programului a fost împuternicit Ministerul Fondurilor Europene. Potrivit acesteia, autorităţile administraţiei publice locale, prin reprezentant, identifică, întocmesc şi îşi asumă listele cu destinatarii finali, cu evidenţierea separată a acestora având sprijinul Casei Județene de Pensii.
La nivel județean, prin ordin de prefect, a fost constituit Grupul de lucru pentru derularea S.N.S.P.V.P.A din care fac parte reprezentanţii instituţiei prefectului, ai casei județene de pensii, ai direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, ai direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum și ai agenției județene pentru plăți și inspecție socială.
În prezent, Ministerul Fondurilor Europene asigură organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru selectarea operatorului/operatorilor economic/economici în vederea emiterii tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde, în conformitate cu prevederile legale.
După semnarea contractelor, unitatea emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde are obligaţia ca odată cu emiterea acestora să asigure măsurile necesare pentru ca destinatarii finali să poată identifica şi cunoaşte reţeaua de unităţi afiliate care servesc masă caldă pe raza localităţii de domiciliu sau reşedinţă ai acestora ori în a căror evidenţă a administraţiilor publice locale se află.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0